תהליך התנהגותי מביא לשיפור ולשיקום עמדתו ודימויו של הפרט מול עצמו, מול החברה, מול הבית המגדל ומול משפחתו.התהליך ההתנהגותי מוריד את רמת המופרעות של הפרט ומסייע לו לתפקד טוב יותר. בתהליך ההתנהגותי משנה הפרט את רמת ההתייחסות, את מבנה החשיבה ואת דפוס ההתנהגות שלו.
התהליך ההתנהגותי מחייב עבודה אינטנסיבית על מספר היבטים. יצרנו קודים המייצגים היבטים אלה עבור המטופל, כדי להקל על ההפנמה ועל ההטמעה של הערכים ההתנהגותיים החיוביים. קודים אלה הינם שפה פנימית המשמשת את המטפל והמטופל בלבד:
.Volume, Tone ,Rhythmos ,V.T.R - קוד המחבר שלושה מושגים קרובים: ווליום, טון, ריתמוס. זה הוא נושא מורכב, המחייב את המטופל לשנות את אופן דיבורו ואת אופן התייחסותו המילולית לזולת. הווליום הוא עוצמת הצליל והדיבור; הטון הוא גובה הצליל; והריתמוס הוא קצב ושטף הדיבור. אנשים שמדברים בטון גבוה ובקול רם, לומדים להנמיך את עוצמת קולם. אלה שמדברים בקול שקט מדי, לומדים להגביר את קולם ולייצב אותו. אנשים שהטון שלהם אחיד, לומדים להשתמש במנעד צלילי המתאים לנמען שלהם, גברים ונשים שקצב דיבורם מהיר, לומדים להאט את הקצב, ואלה שדיבורם איטי, לומדים להאיץ אותו.

R.P.S, Suitable Proper, Relevant - רלוונטי, הולם, מתאים. זה הוא היבט סמנטי, הבוחן את ההתאמה בהתייחסותו המילולית של המטופל למצב קונקרטי ולסביבה בה הוא פועל. בדיקת הרלוונטיות, ההלימה וההתאמה של הדברים, מחייבת את המטופל לחשיבה מוקדמת, המבקרת את תוכן הדברים שהוא עומד לומר. חשיבה מוקדמת ומבקרת זו, מונעת משוב שלילי או יחס של בוז מהסביבה ושומרת על עמדתו של הדובר.

.Second time technic ,S.T.T - הניסיון השני. תרגולת נוספת, קשה וחשובה, לאלה שאינם מקפידים על התייחסות מילולית הולמת ומתאימה. היא מלמדת את המטופל לומר את המשפט, קודם כל, בראשו ובמחשבתו, ורק אחר כך, לומר בקול רם את שתרגל. תרגולת זו מוודאת כי"מה שיוצא מהפה", עובר ביקורת לפני צאתו.
 
.Word count technic ,W.C - ספירת מילים. תרגול המחייב לספור מילים, ממש כמו ספירת קלוריות. מי שמאופיין בדיבור אין סופי, לומד לצמצם את כמות המלל, איתו הוא נוהג לשטוף את סביבתו.

.Mimics, Body-language ,M.BL - מימיקה ושפת גוף. העבודה על היבט זה באה להעלות את רמת מודעותו של המטופל לביטויים הגופניים אותם הוא מפגין בשיחה או בחברה. יש המדברים עם גופם באופן ניכר ומופרז, ויש אלה שאינם מניעים כלל את הגוף בשעת הדיבור. המטופל רוכש 'מילון' רחב יותר של הבעות גופניות או לומד למתן את עוצמות ההבעה הגופנית שלו.

Over-act - המחשות והצגות. היבט זה מסייע לאלה הממחיזים את דבריהם, מבצעים חיקויים שונים ומשמיעים קולות וצלילים הממחישים ומחזקים את דבריהם. 'הרעש' והעומס שהם מטילים על סביבתם, ממאיס את נוכחותם ופוגע בערכם בעיני החברה, וגם בעיני עצמם. המטופל לומד לדבר ללא הפרעות גופניות או ווקליות.
ּ
Humor - הומור. האם להוסיף או לצמצם? יש אנשים הנוטים להתייחס לכל נושא בהומור ויש אנשים שההומור חסר בעמדתם ובהתייחסותם. העבודה נעשית בהתאמה, אלה מצמצמים את מידת ההומור, ואלה מכניסים מימד חיובי של הומור במפגשם עם החברה.

Questions - שאלות. יש אנשים ששואלים שאלות רק כדי להרגיש שהם קיימים מול החברה, ויש כאלה שמתביישים לשאול. בתהליך ההתנהגותי לומד המטופל לזהות כיצד הוא פועל בהיבט זה. המרבים לשאול לומדים להימנע מכך, והממעטים לשאול, לומדים להעיז ו להרבות בכך.

Buy/Sale - לקנות או למכור. יש אנשים, שבמגע מול החברה, עסוקים בהדגשת עמדתם, ידיעותיהם והתמצאותם. אלה, ילמדו להפסיק 'למכור', וילמדו לקבל ולהקשיב, כלומר 'לקנות'; יש אנשים שמציגים רק עמדה פאסיבית. אלה, ילמדו גם 'למכור' ויפסיקו להיות בעמדה הנצחית של 'קונה' בלבד.

Repetition - חזרה על משפט או סיפור שוב ושוב. היבט זה מיועד לאלה שלא מסתפקים באמירה אחת על נושא מסוים, אלא חוזרים שוב ושוב על אותו סיפור או על אותו היבט. במרכז המשימה המוטלת עליהם, המעקב וההקפדה על אמירה שנאמרת פעם אחת בלבד.
לא כולם יכולים ולא כולם בנויים לנוע במסע מפרך של תהליך טיפול התנהגותי. מי שנכון לעבור את התהליך, נדרש להשקיע, ברמה יום-יומית, כוחות נפש עצומים ולדווח למטפל באופן יומי על שיפור רמת מודעותו לאופן שבו הוא מתנהל, על ההישגים וגם על הקשיים שבהתמודדות.


תהליך התנהגותי

 

         תגיות: משבר, טיפול, זוגיות, מיניות, אינטימיות, הרטבה, חרדה, בית מגדל, הורות, ילדים, התבגרות, עמדה רגשית, עולם הרגש, צרכים, נסיגה, גירושין, פרידה, פרק ב', אישיות, אישיות מולדת,
                                                               הריון, טיפול זוגי, טיפול פרטני, הובלה, מודל, התאמה, השפעה סביבתית, נעמי פינס כהני, יפעת הכט חסון, יהודה אופנר. 

  עדכון אחרון: 6/4/21

מומלץ לגלוש באתר דרך chrome

© 

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, לשכפל, לצלם או לתרגם מידע או מאמרים מאתר זה ללא היתר, בין אם לשימוש פרטי או לשימוש מסחרי.

therapyia@yahoo.com

ירושלים - רחביה


    

עלמון - ענתות

ירושלים - בית הכרם

ד"ר נעמי פינס כהני

יהודה אופנר

ד"ר יפעת הכט חסון

054-5387001

054-5482284

054-7580586