טיפול פרטני


 
הצלחתו של התהליך הטיפולי תלויה בעוצמת הקשר בין המטפל למטופל, וביכולתו ובכושרו של המטפל לצאת מהתחום הבטוח של מושבו וללוות את המטופל גם מעמדה שונה. המפגש האנושי בין שתי נפשות, בו נפש אחת מובילה, יוצר דינמיקה טבעית של טיפול, ובכוחו של מפגש טבעי זה לאפשר למטופל לעשות למען עצמו גם מבלי שהועלו ועובדו כל הנושאים שהוצהרו כבעיתיים. הקשר בין המטפל למטופל אינו בהכרח תלוי בתכנים ובנושאים המועלים בשיחה, אלה באיכות המפגש האנושי בין שתי הנפשות.
גישתו ואישיותו של המטפל ב'תרפיה מותאמת אדם' מהוות מודל חיובי המאפשר למטופל לאמץ צורות חשיבה ודרכי התנהלות חדשות, המשפרות את עמדתו ואת אופן תפקודו, וגם את ערכו בעיני עצמו ובעיני סביבתו.העצמת המטופל, בתהליך הטיפול אצל מבוגרים, מהווה מקום מרכזי וחשוב בטיפול. כמו בטיפול בילד, גם המבוגר זקוק להעצמה באמצעות כלים שונים. העצמת עמדתו של המטופל נעשית בשלושה מישורים: עמדה מול ביתו המגדל; עמדה מול החברה; עמדה מול הזוגיות – אם קיימת, או כהכנה לקראת קשר זוגי.שלושה מישורים יוצקים משמעויות וסיפוקים בעולמו של האדם: רוח, חומר ורגש.
המישור הרוחני הוא ספּק של היבטים קוגניטיביים ואינטלקטואליים המעשירים את האדם; המישור החומרי מספק את הצרכים התורמים לרמת חייו; ואילו המישור הרגשי מספק את היסוד לערך הקיומי של האדם, ובמרכזו נמצאים ביתו, זוגיותו ומשפחתו. זוגיות ומשפחה הם ערכים 'מנרמלים' בתרבותנו ובהתנהלות חיינו. ערכים רגשיים וקיומיים אלה, מחזקים ותומכים בעמדתנו מול החברה ונושאים עימם בסיס חשוב לבניית הדימוי העצמי, בבחינת: 'יש לי זוגיות ומשפחה, משמע אני קיים'.
כל אדם זקוק לשלושת המישורים, אך רמת הצריכה שלהם תלויה בעמדתו ובאישיותו של הפרט. כולם זקוקים למישור החומר, אך לא כולם צורכים אותם התכנים ולא באותו היקף. כולם זקוקים לרגש, אך לא כולם צורכים, מכילים ומתפקדים באותם מימדים רגשיים. כך גם לגבי הרוח. כולם זקוקים לידע, למחשבה ולעיסוקים קוגניטיביים, לרבות אמונה באל, אך רמת הצריכה שונה מאדם לאדם.
בתהליך הטיפולי ב'תרפיה מותאמת אדם', שלושת המישורים עולים תדיר במפגשים עם המטופל, הן כיוזמה של המטפל והן כביטוי של צרכים מצדו של המטופל.האיזון הנפשי – ההומאוסטזיס הנפשי, הוא מצב בו אנו מתנהלים בדרך חיינו בתחושה עכשווית של סיפוק סביר. במצב זה אנו חשים שיש לנו את רוב הצרכים להם אנו זקוקים, ושחיינו מתנהלים במינימום קונפליקטים. האיזון הנפשי שלנו מוכוון על ידי העמדה הרגשית. הוא תוצר של המפגש בין המצב הרגשי העכשווי לבין היבטים שונים של צרכים וסיפוקים. האיזון הנפשי, אינו בהכרח איזון מושלם הנושא רק מאפיינים חיוביים, אלא הוא מצב-יחסי-טוב, אותו חש האדם ואליו הוא שואף כאן ועכשיו. בכל תקופה, ומעת לעת, שואף האדם לסוג אחר של איזון נפשי. מכאן שיש הבדל בין איזון נפשי אחד לאיזון נפשי אחר בתקופות חיים שונות. ההבדל מתבטא במאפיינים שונים, בצרכים שונים ובדרך התנהלות שונה.
לכל אדם יש הרכב שונה של מטען רגשי ומכאן שגם האיזון הנפשי יהיה שונה מאדם לאדם, לרבות ניהול שונה של תהליכי איזון נפשיים – כל אחד עושה את הדרך לאיזון הנפשי באופן המתאים לו ולאישיותו.
כל אורח חיים, גם אם מוזר וחריג הוא, מלווה בהשקפת עולמו ובעמדתו של האדם השואפת להביאו לידי איזון נפשי סביר עכשווי. בטיפול הפרטני אנו מבררים לעומק ממה מורכב ההומיאוסטזיס הנפשי של האדם ומה משפיע עליו.


הקשר עם המטופל – גישה ומודל

תהליכי העצמה בטיפול פרטני

האיזון הנפשי של הפרט

צרכים, משמעויות וסיפוקים בעולמו של הפרט

 

         תגיות: משבר, טיפול, זוגיות, מיניות, אינטימיות, הרטבה, חרדה, בית מגדל, הורות, ילדים, התבגרות, עמדה רגשית, עולם הרגש, צרכים, נסיגה, גירושין, פרידה, פרק ב', אישיות, אישיות מולדת,
                                                               הריון, טיפול זוגי, טיפול פרטני, הובלה, מודל, התאמה, השפעה סביבתית, נעמי פינס כהני, יפעת הכט חסון, יהודה אופנר. 

  עדכון אחרון: 6/4/21

מומלץ לגלוש באתר דרך chrome

© 

כל הזכויות שמורות. אין להעתיק, לשכפל, לצלם או לתרגם מידע או מאמרים מאתר זה ללא היתר, בין אם לשימוש פרטי או לשימוש מסחרי.

therapyia@yahoo.com

ירושלים - רחביה


    

עלמון - ענתות

ירושלים - בית הכרם

ד"ר נעמי פינס כהני

יהודה אופנר

ד"ר יפעת הכט חסון

054-5387001

054-5482284

054-7580586